Rycerz Niepokalanej, czerwiec 2022 AUDIO

Rycerz Niepokalanej

00:00:00 – Into
00:01:04 – Słowo od Świętego
00:02:43 – Słowo od Redaktora
00:06:17 – „Nasza taktyka” O. Maksymilian Kolbe
00:11:19 – „W poszukiwaniu wolności”, Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS
00:22:52 – „Jeśli wyrzucą cię drzwiami, wejdź oknem” (część III), O. Piotr Szczepański OFMConv
Słowa wciąż aktualne
00:37:55 – „Eucharystia prowadzi ku wolności”, Benedykt XVI
00:50:21 – Żyjąc Słowem „Duchu Święty, proszę, przyjdź!”, O. dr Tomasz Szymczak OFMConv
Formacja
01:08:36 – Fatimska prośba Matki Bożej, O. prof. dr hab. Paweł Warchoł OFMConv
01:22:20 – Miłosierna i łaskawa, Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski
01:27:50 – Rycerz coś z szaleństwa posiada, O. Jan M. Olszewski OFMConv
01:38:40 – Intencja Rycerstwa Niepokalanej, Idźcie na cały świat!, O. Marek Kiedrowicz OFMConv
01:43:54 – Opowiadanie, Selekcja do Wojsk Specjalnych, O. dr Tomasz Szymczak OFMConv
02:00:06 – Na większą chwałę Boga i Niepokalanej