Maryja – mistyczna droga człowieka prostego: dzień 3

Niech mi się stanie według słowa Twego…

Maryja – mistyczna droga człowieka prostego: dzień 3

Rekolekcje maryjne w parafii św. Antoniego z Padwy w Gdyni – 30 IV 2024 r.
Głosi o. dr Michał Nowak OFMConv, asystent prowincjalny ds. Rycerstwa Niepokalanej Polski Północnej.

Rycerstwo Niepokalanej Polski Północnej