Rycerz Niepokalanej, kwiecień 2024 r. AUDIO

00:00:00 – Intro
00:01:13 – Słowo od Świętego
00:02:42 – Słowo od Redaktora
00:05:02 – Świętuj z tymi, których kochasz! Ks. dr Marek Dziewiecki
00:16:50 – Pamiętaj, abyś dzień święty święcił, O. dr hab. Ignacy Kosmana OFMConv
00:27:20 – List trzeci, O. dr Jerzy Szyran OFMConv
Żyjąc Słowem, Komentarz do Ewangelii, O. Mateusz Stachowski OFMConv
00:36:02 – 7 kwietnia 2024 r. II Niedziela Wielkanocna
00:41:55 – 14 kwietnia 2024 r. III Niedziela Wielkanocna
00:47:17 – 21 kwietnia 2024 r. IV Niedziela Wielkanocna
00:52:14 – 28 kwietnia 2024 r. V Niedziela Wielkanocna
Formacja
00:57:16 – Credo, to znaczy – Wierze ̨,…sądzić żywych i umarłych, O. prof. Zdzisław J. Kijas OFMConv
01:04:55 – O boleściach Najświętszej Maryi Panny
Boleść siódma: Złożenie ciała Jezusa do grobu, Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski
O Najświętszej Maryi Pannie
01:11:00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, Dr hab. Monika Waluś
01:22:25 – Niepokalana – oto nasz Ideał! O. Celestyn Napiórkowski OFMConv
01:36:11 – Intencja Rycerstwa Niepokalanej
Zdjęcia zachowane w naszej pamięci, O. dr Grzegorz Stroczyński OFMConv
01:42:22 – Opowiadanie, Opowieści z lasu, 36
Przez sześć dni będziesz robił pranie! O. dr Tomasz Szymczak OFMConv