Święcenia u franciszkanów 2024 – homilia

Homilia ks. bpa Zbigniewa Zielińskiego wygłoszona w dniu 8 czerwca 2024 r. we franciszkańskiej świątyni pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszalinie, w trakcie której, ks. Biskup udzielił sakramentu święceń diakonatu i prezbiteratu dwóm braciom z Prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.

Relacja: https://franciszkanie.gdansk.pl/wydarzenia/z-zycia-prowincji/swiecenia-diakonatu-i-prezbiteratu-2024/