Ubogi u Boga

Dwa rodzaje umierania

Suche liście

Święto Prowincji 2016 – Homilia

A.B.R. i moje grzechy

11:54

Król na siłę

Milczenie Boga

Niepokój i niebezpieczeństwo

Trudny dzień Pana Jezusa

Ubogi u Boga

20:12

Gdynia: śluby wieczyste 2011

Może nie znasz Boga?

13:21

Pasterka u franciszkanów 2010