Święcenia 2021 (zdjęcia)

Święcenia u franciszkanów 2019

14:23
4:09
4:51