Święcenia u franciszkanów 2019

14:23
4:09

Święcenia diakonatu 2010 w Gdańsku

4:51

Święcenia diakonatu w Gdańsku 2010