Rozeznawać, ale jak?

9:29

IX Zjazd MI Polski Północnej

4:40

Zjazd MI w Gdyni

10:01

Mali Rycerze z Lęborka w Gdyni