7:39

Święto Prowincji 2010

14:35

Święto Prowincji 2010

14:47
9:29

IX Zjazd MI Polski Północnej

Święcenia 2017

Odpust 2018 w Ostródzie: kazanie