Posłaniec św. Antoniego z Padwy – zapowiedź

 Z nowym rokiem na rynku wydawniczym pojawi się odnowiony katolicki, dwumiesięcznik ewangelizacyjno-społeczny „Posłaniec św. Antoniego z Padwy”. Wraz z nim pojawią się nowi autorzy, m.in. franciszkańskie autorytety z kraju i zagranicy oraz dziennikarze mediów ogólnopolskich: TVP, Polsat, RMF FM i Polskiego Radia.

 „Nasze motto to ‘słowa dobre’… Duch franciszkański, który ma przecież cechować nasze pismo, zachęca nas do szukania dobra we wszystkich i we wszystkim: nie może być inaczej, bo Ewangelia to przecież Dobra Nowina. O tym chcemy przypominać i tym się dzielić z innymi” – mówi redaktor naczelny pisma o. Ryszard Wróbel OFMConv.

 ’Posłaniec św. Antoniego z Padwy’ to wiara, Kościół i Życie w artykułach, komentarzach i felietonach. Sprawy zwykłe i niezwykłe, widziane po franciszkańsku” – podsumowuje zakonnik.

 W każdym numerze będzie można znaleźć: TEMAT NUMERU (szersze opracowanie ważnego zagadnienia); ARTYKUŁY (Biblia bez tajemnic, Ludzie wiary, Z ludźmi po drodze – reportaż lub wywiad, Socjolog czyta znaki czasu, Prawa Bożej miłości – nauki katechizmowe, Idźcie i głoście – z misji franciszkańskich); ANTONIANA (duchowość św. Antoniego, miejsca i ciekawostki z nim związane); OBSERWATORIUM (krótkie osobiste komentarze dziennikarskie do świata wokół nas); FELIETONY (Myśleć kolorami, Wiara i kultura, Pod pewnym kątem, Odgłosy ludzkiej duszy, Po stronie Stworzenia); PAPIESKI PUNKT WIDZENIA (wypowiedzi papieży w ważnych kwestiach); TRÓJGŁOS FRANCISZKAŃSKI (refleksje franciszkanów na zadany temat);HOMILIE (krótkie rozważania różnych autorów na każdą niedzielę); oraz inne formy (Zasłyszane-wyszperane; Rozmowy, Opowiastki).

 Wśród autorów dwumiesięcznika są m.in.: red. Maria Stepan, red. Małgorzata Ziętkiewicz, red. Jacek Tacik, red. Bogdan Zalewski, o prof. Leon Dyczewski OFMConv, o. prof. Zdzisław Józef OFMConv, o. prof. Roland Prejs OFMCap, Irena Piłatowska-Mądry, Wojciech Markiewicz czy prof. Andrzej Zybertowicz.

 „Posłaniec św. Antoniego z Padwy” to polski odpowiednik – choć całkowicie autonomiczny – włoskiego wydawnictwa „Messaggero di sant’Antonio”, które pozostaje partnerem strategicznym.

 Potrzeba polskiej wersji czasopisma stała się bardziej paląca, gdy po zmianach ustrojowych w Polsce w 1989 roku nasilił się polski ruch pielgrzymkowy do Włoch. Jednym z miejsc, które w drodze do Rzymu pielgrzymi z Polski niemalże regularnie zaczęli odwiedzać, była bazylika św. Antoniego w Padwie. Jednym z pytań, które pozostawiali tutejszym franciszkanom, stróżom sanktuarium, było… dlaczego nie macie polskiej wersji „Posłańca”? 

 W 1995 roku próbę wyjścia naprzeciw tym oczekiwaniom podjął o. Paulin Sotowski OFMConv z warszawskiej prowincji franciszkanów, który pismem kierował do ostatniego numeru w 2014 roku. Za jego kadencji ukazało się 115 numerów dwumiesięcznikaZe względu na wiek i stan zdrowia o. Paulin przestaje kierować „Posłańcem”, pozostanie jednak jednym z jego publicystów.

 Od 1 stycznia 2015 r. „Posłańca św. Antoniego z Padwy” – w całkowicie odmienionej szacie graficznej i z większą ilością stron – wydawać będą franciszkanie z krakowskiej prowincji św. Antoniego z Padwy i bł. Jakuba Strzemię. Redaktorem naczelnym został mianowany o. Ryszard Wróbel OFMConv.

 Więcej wiadomości na temat dwumiesięcznika można znaleźć na stronie: www.poslaniecantoniego.pl. Tam również są niezbędne informacje dotyczące prenumeraty – rocznej, półrocznej bądź wspierającej. Dzięki tej ostatniej franciszkanie z Krakowa chcieliby swoje pismo wysyłać bezpłatnie do ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, a także do szkół, świetlic, szpitali, więzień, ośrodków resocjalizacyjnych, itp.– tych, które wyrażą na to zgodę.

o. Jan Maria Szewek OFMConv