Pokój mój daję wam – Święto Prowincji 12 X 2019

Homilia o. Jana Maciejowskiego, wikariusza generalnego, z okazji jubileuszu 600. lat przybycia franciszkanów do Gdańska, wygłoszona podczas Święta Prowincji w Kościele Świętej Trójcy w Gdańsku.

Chrystus nie życzy uczniom pokoju, On im go gwarantuje!

Relacja ze Święta Prowincji na stronie: http://www.franciszkanie.gdansk.pl/2019/10/13/swieto-prowincji-2019/

Category: Film, Polecane