Fraternitatis Gratiarum 2019

Relacja z dorocznego Święta Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Braci Mniejszych Konwentualnych, które odbyło się 12 X 2019 r. w Gdańsku. Święto połączone było z obchodami jubileuszu 600 lat obecności franciszkanów w Gdańsku.

Statuetkę Fraternitatis gratiarum co roku otrzymują osoby świeckie zasłużone dla gdańskiej prowincji. W tym roku przyznano ją dr Aleksandrze Modlińskiej za długoletnią i bezinteresowną pomoc lekarską franciszkanom w Polsce oraz ludziom potrzebującym w Kenii.

Relacja ze Święta Prowincji na stronie: http://www.franciszkanie.gdansk.pl/2019/10/13/swieto-prowincji-2019/