Wielkopostne rozważania muzyczne

W Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego i bł. Rafała Chylińskiego rozpoczął się cykl wielkopostnych rozważań muzycznych.

Wielkopostne rozważania muzyczne odbywają się w soboty (godz. 19:00) i nawiązują do tekstów liturgicznych z niedzieli. Tym samym podczas spotkania, które odbyło się 20 lutego br. rozważane były teksty z I Niedzieli Wielkiego Postu (Dominica I Quadragesimae). Kazanie wygłosił o. dk. Paweł M. Zieńkow. Antyfony wykonała Schola cantorum naszego seminarium (w składzie: o. dk. Tomasz M. Górka, bracia Maksymilian M. Konieczny, Krzysztof M. Lasocki, Rafał Ołdak, Piotr M. Januszewski) pod kierunkiem o. Radosława M. Tomczaka. Na organach grał Bartłomiej Śliwa.

Więcej na: https://seminariumfranciszkanskie.pl/

Category: Film, Muzyka