Koronka do Miłosierdzia Bożego – śpiewana

„Miłosierdzie Pańskie na wieki wyśpiewywać będę” – słowa świętej siostry Faustyny dzisiaj się materializują w postaci nowej melodii Koronki.
Jezus za pośrednictwem polskiej mistyczki zostawił nam tę niezwykłą modlitwę, ale i misję krzewienia kultu Miłosierdzia Bożego na całym świecie.

Dzisiaj otrzymujesz zaproszenie, aby poświęcić kilkanaście minut, które mogą zaowocować wiecznością.

Premiera obyła się w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, 4 kwietnia 2021 r., o godz. 15.00.

To Twoja śpiewana koronka do Miłosierdzia Bożego.

Muzyka, produkcja muzyczna : Jacek Hoduń
Śpiew: Agata Glejt
Modlitwa wprowadzająca: ks. Zbigniew Gełdon

Obraz: Fotografia, która jest wyświetlona podczas modlitwy przedstawia pierwszy wizerunek Jezusa Miłosiernego namalowany wg wskazówek s. Faustyny. Dzieło znajduje się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie. Zdjęcie zostało zrobione specjalnie na potrzeby produkcji tej Koronki.
Więcej informacji: http://www.faustyna.eu/​ | http://sopocko.pl/historia-obrazu/