Czy i Wy chcecie odejść? Dlaczego decydujemy się zostać?

Konferencja wygłoszona przez o. Michała Nowaka do uczestników IV Kongresu Młodych Osób Konsekrowanych, który odbywa się w Licheniu w dniach 22-25 września 2022 r.