XV Tydzień Biblijny: pytanie 1

Rozpoczynamy nasz Wielki Konkurs Biblijny z okazji XV Tygodnia Biblijnego. Pytanie nr 1.

Link do wpisania kodu: https://franciszkanie.tv/xvtb/

Formularz do przesłania odpowiedzi na pytanie nr 1: https://forms.gle/9bhuXTgSzTzqbARL9

Odpowiedzi na pytanie nr 1 można przesyłać za pomocą powyższego formularza do poniedziałku 24 kwietnia do godz. 18.00.

Powodzenia!

Nagrody – Katolickie Komentarze do Pisma Świętego – ufundowało Wydawnictwo „W drodze” – https://wdrodze.pl/
Więcej o tych znakomitych nagrodach usłyszycie od o. Mateusza Stachowskiego: https://www.youtube.com/watch?v=xvhDnJhs7_8

Regulamin Konkursu