XV Tydzień Biblijny: pytanie 4

Konkurs Biblijny z okazji XV Tygodnia Biblijnego. Pytanie nr 4.

Formularz do przesłania odpowiedzi na pytanie nr 4: https://forms.gle/CTDhZdF3NWcHL6896

Odpowiedzi na pytanie nr 4 można przesyłać za pomocą powyższego formularza do czwartku 27 kwietnia do godz. 18.00.

Powodzenia!

Nagrody – Katolickie Komentarze do Pisma Świętego – ufundowało Wydawnictwo „W drodze” – https://wdrodze.pl/
Więcej o tych znakomitych nagrodach usłyszycie od o. Mateusza Stachowskiego: https://www.youtube.com/watch?v=xvhDnJhs7_8

Formularz do przesłania intencji na Mszę Świętą: https://forms.gle/YYAMziZ6LUFmnEC76
Można je przesyłać do środy 26 kwietnia do godz. 23:59.

Regulamin Konkursu