Oto Matka Twoja. Przyjdź, poznaj Ją bliżej – dzień 4

Rekolekcje Maryjne „Oto Matka Twoja. Przyjdź, poznaj Ją bliżej.”
Głosi: o. dr Michał Nowak OFMConv.

Dzień 4

Rekolekcje wygłoszone zostały w Gdyni w dniach 8-11 maja 2022 roku.

Rycerstwo Niepokalanej Polski Północnej – https://www.rycerstwoniepokalanej.org/