Święto Prowincji 2023 – Wspomnienie początków parafii pw. Świętej Trójcy – o. Albin Sobczyński

Wspomnienie początków parafii pw. Świętej Trójcy w Kwidzynie wygłoszone przez o. Albina Sobczyńskiego podczas Święta Prowincji w dniu 7 X 2023 r. w Kwidzynie.