Zagadka biblijna #5

Nadrabiamy zagadkowe zaległości. Dziś zagadka nr 5, czyli wrześniowa.

Uwaga, w filmiku jest mały błąd – lektor nie wymówił słowa „samogłoski”!

Tradycyjnie szukamy zgubionego wersetu biblijnego.
Potrzebujemy czterech liczb, które kolejno oznaczymy literami: A, B, C i D, a na koniec wykonamy odpowiednie działania. To będzie rozdział i werset. Osobno poszukamy nazwy księgi.
Przypomnij sobie największy grzech Izraela na pustyni. Ten sam grzech powtórzył, a wręcz podwoił, pewien król. Znajdź miejsce w Piśmie Świętym, które po raz pierwszy mówi o miejscach związanych z tym królem i jego grzechem.
Zapisz numer wersetu, w którym pojawiają się owe nazwy. To będzienasza liczba A. Krótsza nazwa, to jednocześnie imię. Znajdź werset, w którym
pojawia się ono po raz pierwszy w Piśmie Świętym. Ten werset to nasza
liczba B.
Podczas pewnego posiłku braci, który miał miejsce w Egipcie, porcja najmłodszego była kilka razy większa od porcji pozostałych. Ile dokładnie? To jest nasza liczba C.
W czasie swej dyskusji z przyjaciółmi Hiob, odpowiadając na słowa jednego z nich, żalił się, że już kolejny raz go znieważają.Który raz dokładnie? To jest nasza liczba D.

A teraz trochę matematyki.
Wykonaj następujące działania: A-C oraz B+D.

Wynik pierwszego, to numer rozdziału, zaś wynik drugiego – to numer szukanego przez nas wersetu.

Wreszcie czas na księgę.
Czym pierwszym król chciał zabić swego następcę (i to dwa razy)?
Z odpowiedzi wykreśl samogłoski i literę, która się powtarza.
Z pozostałych liter złóż skrót nazwy księgi biblijnej.

Na odpowiedzi czekamy do czwartku 9 listopada do godz. 22:00.

Formularz do odpowiedzi: https://forms.gle/XvrzMEWcNQSsUNAT9

Uwaga! Proszę nie wpisywać odpowiedzi w komentarzach 🤓

Wśród osób, które nadeślą prawidłową odpowiedź rozlosujemy dwie nagrody książkowe – wydawnictwa Bratni Zew i wydawnictwa W drodze (jeden z tomów serii Katolickich Komentarzy do Pisma Świętego).

W konkursie posługujemy się V wydaniem Biblii Tysiąclecia.

Powodzenia!
Niech Duch Święty prowadzi i pomaga odkrywać niezwykłe miejsca w Biblii!

Pokój i dobro!