Królowa – Daję Słowo (3 V 2017) – Maryja Królowa Polski

Czy nie było innego obrazu na uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, tylko scena spod krzyża, gdzie bezradna Maryja cierpi i nic nie może poradzić na umieranie Syna…?
Franciszkańskie rozważanie „Daję Słowo” na 3 maja 2017 r.

Liturgia Słowa