85° Kapituła generalna Braci Mniejszych Kapucynów

85° Kapituła generalna Braci Mniejszych Kapucynów jest wspólnotą 188 braci przybyłych z całego świata. Wielość języków czyni Kapitułę bardzo bogatą z punktu widzenia przedstawicieli i ich kultur, krajów i kontynentów. Z tego powodu filmiki towarzyszące naszym informacją były zazwyczaj tworzone tylko z muzyką. Od tego momentu chcemy, abyście sami usłyszeli kapitulnych, mówiących w ich ojczystych językach. W ten sposób, mamy nadzieję dać bardziej poznać zarówno Kapitułę jak i bracia kapitulnych.