Bracia – 202. Kapituła Generalna

W Asyżu trwa 202. Kapituła Generalna zwyczajna. Bracia zebrani na kapitule w dniu 25 maja 2019 r. wybrali nowego ministra generalnego, którym został o. Carlos Trovarelli.

Wydarzenia związane z kapitułą można śledzić na portalu: https://www.capgenofmconv.org/