Dzień 4 – Projekt Kapucyński – br. Karol Palus OFMCap

Głodni nawiązuje do Mt 15, 29-37.

Zachęcamy Cię do udziału w całych rekolekcjach adwentowych – Projekt Kapucyński.

Codziennie rano komentarz do Słowa Bożego, a o 16 utwór muzyczny nawiązujący do Słowa.

Facebook – Projekt Kapucyński