Seminarium Franciszkańskie – Procesja roratnia

W czasie adwentu w naszej seminaryjnej kaplicy odprawiamy Mszę wotywną ku czci Maryi, tzw. Roraty.

A Ty już byłeś na Roratach?

Więcej na temat naszego seminarium:
https://seminariumfranciszkanskie.pl

Duszpasterstwo powołaniowe:
http://barka.franciszkanie.pl
http://powolanie.com.pl