Jak wejść w relacje z Duchem Świętym ? (RUAH 2/3)

Jak wejść w relacje z Duchem Świętym? Jak otworzyć się na Ducha Świętego? Jak dać się prowadzić Duchowi Świętemu? Co zmienił w naszym życiu Duch Święty?

Zapraszamy do serii filmów na temat Ducha Świętego. Jesteśmy przekonani, że jest On nam konieczny i bez Niego życie chrześcijańskie nie ma pełni. „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze — Ducha Prawdy (.); nie zostawię was sierotami”. (J 14, 16). Jezus zanim odszedł, zostawił nam obietnicę zesłania Pocieszyciela — Parakleta. Przyjdź Duchu Święty!

Znajdź nas na Facebooku: https://www.facebook.com/braterskivlog