Święcenia u franciszkanów 2024

W dniu 8 czerwca 2024 r. we franciszkańskiej świątyni pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszalinie, ks. bp Zbigniew Zieliński udzielił sakramentu święceń dwóm naszym braciom z Prowincji Gdańskiej: w stopniu diakonatu – br. Adamowi Dunstowi, a w stopniu prezbiteratu – o. dk. Wojciechowi Szutowiczowi.

Relacja: https://franciszkanie.gdansk.pl/wydarzenia/z-zycia-prowincji/swiecenia-diakonatu-i-prezbiteratu-2024/