05:46

Alfabetyzacja w Burkina Faso

03:34
07:04

Budowa studni w Burkina Faso

0:39

CzadowaTablica – SOS dla Afryki

10:07
05:04

Drukarnia Kolbe Press w Kenii

07:03

Ewangelizacja w Burkina Faso

00:20

Franciszkanie w Kenii

04:57
10:36

Franciszkańskie misje w Tanzanii

02:10
2:26

Kenia – formacja zakonna

4:09

Kenia – kościoły

3:25

Kenia – woda

02:02
11:34