24:51

Giovani verso Assisi w Gdańsku

3:54

Św. Klara z Asyżu

4:01

Asyż w Gdańsku 2010 – zaproszenie

7:39

Asyż w Gdańsku 2008

4:37
15:31

Asyż: Wywiady z Definitorami

5:14
4:24
3:47
4:45
5:55

Asyż: Dary Delegatów

09:16
10:58

Giovani verso Assisi 2009

4:09
13:14
07:32