24:51

Giovani verso Assisi w Gdańsku

3:54

Św. Klara z Asyżu

4:01

Asyż w Gdańsku 2010 – zaproszenie

5:55

Asyż: Dary Delegatów

09:16
10:58

Giovani verso Assisi 2009

4:09
13:14
07:32
5:33
10:01
4:06
5:11
11:02
8:07
1:36

Asyż: Pozdrowienia Generała