4:39
4:00

Asyż – zachód słońca

7:39

Asyż w Gdańsku 2008

9:24

Asyż w Gdańsku 2010 – Marsz Pokoju

4:01

Asyż w Gdańsku 2010 – zaproszenie

17:15

Asyż: Celebracja w Porcjunkuli

5:55

Asyż: Dary Delegatów

9:14

Asyż: Nabożeństwo pokutne

5:33
1:36

Asyż: Pozdrowienia Generała

15:31

Asyż: Wywiady z Definitorami

2:27
10:01
10:58

Giovani verso Assisi 2009