9:36
04:01
04:33
03:40

Adwent 2015 – Dzień 16

Adwent 2015 – Dzień 17

Adwent 2015 – Dzień 18

Adwent 2015 – Dzień 19

Adwent 2015 – Dzień 20

Adwent 2015 – Dzień 23

bEZ sLOGANU – Co obraża Maryję?

Cud zawierzenia

Czym jest zawierzenie Maryi?