Koronka do Miłosierdzia Bożego | bracia franciszkanie

Zapraszamy do odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego z braćmi franciszkanami.

Koronka do Miłosierdzia Bożego – mówiona.

Jak odmawiać koronkę?
do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków

Na początku: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga

Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie (3 razy)

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.