Adwent 2022: Pismo Święte 2

Adwent 2022. Drugi fragment biblijny: Ps 146.

W czasie tegorocznych biblijnych rekolekcji adwentowych będziemy rozważać cztery fragmenty Pisma Świętego. Oto pierwszy z nich. Czyta Grzegorz Szponder.

Pobierz PDF z tekstami: https://we.tl/t-I8V2zlywzi

Rozważane fragmenty biblijne (posłuchaj):
Iz 35
Jk 4,7-10
Mt 11,2-11

Alleluja.
Chwal, duszo moja, Pana,
chcę chwalić Pana, jak długo żyć będę;
chcę śpiewać Bogu mojemu, póki będę istniał. Nie pokładajcie ufności w książętach
ani w człowieku, u którego nie ma wybawienia. Gdy tchnienie go opuści, wraca do swej ziemi, wówczas przepadają jego zamiary. Szczęśliwy, komu pomocą jest Bóg Jakuba, kto ma nadzieję w Panu, Bogu swoim,
który stworzył niebo i ziemię,
i morze ze wszystkim, co w nich istnieje.
On wiary dochowuje na wieki,
daje prawo uciśnionym
i daje chleb głodnym.
Pan uwalnia jeńców,
Pan przywraca wzrok niewidomym,
Pan podnosi pochylonych,
Pan miłuje sprawiedliwych.
Pan strzeże przychodniów,
chroni sierotę i wdowę,
lecz na bezdroża kieruje występnych. Pan króluje na wieki,
Bóg twój, Syjonie – przez pokolenia. Alleluja.

Adwent 2022. On przyjdzie. Rekolekcje na Franciszkanie TV.
Odcinki w każdą niedzielę, poniedziałek, środę i piątek Adwentu.
Głosi o. Mateusz Stachowski.

Rekolekcje połączone są z konkursem biblijnym, gdzie do wygrania będą książki ufundowane przez wydawnictwa:
– Vocatio – https://vocatio.com.pl/
– W drodze – https://wdrodze.pl/
– WAM – https://wydawnictwowam.pl/
– Bratni Zew – https://bratnizew.pl/
– Rosikon Press – https://www.rosikonpress.com/
– Niepokalanów – https://wydawnictwo.niepokalanow.pl/
– Edycja św. Pawła – https://edycja.pl/

Dodatkowo osoby, które prześlą największą ilość prawidłowych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród głównych, które odbędzie się 28 grudnia o godz. 20:00.
Nagrodę główną, 3 pojedyncze zaproszenia na rekolekcje franciszkańskie, ufundował Dom Pojednania i Spotkań – https://www.dmk.pl/

Pozostałe nagrody ufundowali:
– Franciszkański Sekretariat Misyjny – https://www.sekretariatmisyjny.pl/
– Centrum Medycyny Klasztornej – http://franciszkanskieziola.pl/

Regulamin Konkursu