Adwent 2022: Pismo Święte 3

Adwent 2022. Trzeci fragment biblijny: Jk 4,7-10.

W czasie tegorocznych biblijnych rekolekcji adwentowych będziemy rozważać cztery fragmenty Pisma Świętego. Oto pierwszy z nich. Czyta Grzegorz Szponder.

Pobierz PDF z tekstami: https://we.tl/t-I8V2zlywzi

Rozważane fragmenty biblijne (posłuchaj):
Iz 35
Ps 146
Mt 11,2-11

Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie.
Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie podpadli pod sąd. Oto Sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie.

Adwent 2022. On przyjdzie. Rekolekcje na Franciszkanie TV.
Odcinki w każdą niedzielę, poniedziałek, środę i piątek Adwentu.
Głosi o. Mateusz Stachowski.

Rekolekcje połączone są z konkursem biblijnym, gdzie do wygrania będą książki ufundowane przez wydawnictwa:
– Vocatio – https://vocatio.com.pl/
– W drodze – https://wdrodze.pl/
– WAM – https://wydawnictwowam.pl/
– Bratni Zew – https://bratnizew.pl/
– Rosikon Press – https://www.rosikonpress.com/
– Niepokalanów – https://wydawnictwo.niepokalanow.pl/
– Edycja św. Pawła – https://edycja.pl/

Dodatkowo osoby, które prześlą największą ilość prawidłowych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród głównych, które odbędzie się 28 grudnia o godz. 20:00.
Nagrodę główną, 3 pojedyncze zaproszenia na rekolekcje franciszkańskie, ufundował Dom Pojednania i Spotkań – https://www.dmk.pl/

Pozostałe nagrody ufundowali:
– Franciszkański Sekretariat Misyjny – https://www.sekretariatmisyjny.pl/
– Centrum Medycyny Klasztornej – http://franciszkanskieziola.pl/

Regulamin Konkursu