Płacząca Matka z La Salette i Jej słowo dla świata

Płacząca Matka z La Salette i Jej słowo dla świata.

Konferencja wygłoszona przez o. Michała Nowaka, asystenta prowincjalnego ds. Rycerstwa Niepokalanej, podczas XIX Zjazdu Rycerstwa Niepokalanej Polski Północnej 18 listopada 2023 r. w Gdyni.

Rycerstwo Niepokalanej Polski Północnej https://www.rycerstwoniepokalanej.org/