02:10
05:04
00:20

Franciszkanie w Kenii

05:46

Alfabetyzacja w Burkina Faso

04:57
07:04

Budowa studni w Burkina Faso

Drukarnia Kolbe Press w Kenii

11:34
07:03

Ewangelizacja w Burkina Faso

03:34
10:07
02:02
01:54

Woreczek ryżu dla Kenii

6:56
10:36

Franciszkańskie misje w Tanzanii

4:09

Kenia – kościoły

3:25

Kenia – woda