02:10
05:04
00:20

Franciszkanie w Kenii

05:46

Alfabetyzacja w Burkina Faso

04:57
3:01

Kenia – roślinność

Akcja #WoreczekRyżu trwa

07:04

Budowa studni w Burkina Faso

Drukarnia Kolbe Press w Kenii

2:16

Franciszkanie w Kenii – Limuru

Franciszkańskie smaki

5:03
11:34
1:27

Akcja termos