Słowo na niedzielę – trailer

03:28

Wielki Post 2015 – Odcinek 5

03:56

Wielki Post 2015 – Odcinek 4

02:07

Adwent 2014 – trailer

4:52
2:31
3:11
2:58
5:42
6:33
5:43

Wielki Post 2014 – III Niedziela

5:06
5:07
3:14
6:17

Wielki Post 2014 – II Niedziela

6:23
2:41