6:00
7:37
5:06
27:56

Wilno: Homilia o św. Jadwidze

6:22

Otwarcie Muzeum Chrztu Litwy

2:49
4:44

Wielki Post 2014 – Wielka Środa

4:08
09:50

Order św. Stanisława w Wilnie

5:45

Wielki Post 2014 – V niedziela

2:43
5:10
5:43
06:49

Transitus 2014

4:53
5:43