5:55

Asyż: Dary Delegatów

15:31

Asyż: Wywiady z Definitorami

10:58

Giovani verso Assisi 2009

6:39

Na Alwerni

7:48

Klasztor w Sinalunga

11:02
5:36
2:53
5:33
4:00

Asyż – zachód słońca