Miejsca franciszkańskie

6:42
6:26
18:59

Cela św. Maksymiliana w Gdyni

14:05
13:14

Otwarcie Muzeum Chrztu Litwy

4:00

Asyż – zachód słońca

6:56
0:45

Franciszkanie w Werdohl

17:15

Asyż: Celebracja w Porcjunkuli

bliżej. – Franciszkanie Rychwałd

2:30

Czym są sanktuaria?

Serowarstwo

13:09
5:55

Asyż: Dary Delegatów

12:08

Kapucyni 1/3