Miejsca franciszkańskie

6:42
6:26
18:59

Cela św. Maksymiliana w Gdyni

14:05
3:47
02:57
09:02
4:39
5:04
13:14

Otwarcie Muzeum Chrztu Litwy

4:00

Asyż – zachód słońca

6:56
0:45

Franciszkanie w Werdohl