Miejsca franciszkańskie

6:42
18:59

Cela św. Maksymiliana w Gdyni

14:05
6:26
2:30

Czym są sanktuaria?

13:09
5:55

Asyż: Dary Delegatów

12:08

Kapucyni 1/3

25:52
0:42

Porcjunkula – Transitus 2009

5:33
7:48

Klasztor w Sinalunga

3:23
2:27
3:03

Klasztor Niepokalanów