Miejsca franciszkańskie

25:52
4:39
5:24
13:09
4:00

Asyż – zachód słońca

17:15

Asyż: Celebracja w Porcjunkuli

5:55

Asyż: Dary Delegatów

5:33
2:27
7:32

bEZ sLOGANU: goście ze Szwecji

bliżej. – Franciszkanie Rychwałd

18:59

Cela św. Maksymiliana w Gdyni

2:30

Czym są sanktuaria?

Franciszkanie na Górze Przemysła