Wielki Post 2014

5:07
4:56

Niedziela Miłosierdzia 2014

4:56
5:27
5:13

Wielki Post 2014 – Piątek V tygodnia

5:06
5:12
2:49
5:44

Wielki Post 2014 – Sobota V tygodnia

4:08
4:24

Wielki Post 2014 – Środa IV tygodnia

2:43
5:58

Wielki Post 2014 – Niedziela Palmowa

5:43

Wielki Post 2014 – III Niedziela

5:57
2:54
3:53
6:33